Bases de datos

Bases de datos

Enlaces (11)

Buscadores

Buscadores

Enlaces (3)

Docencia e Investigación

Docencia e Investigación

Enlaces (9)

General

Todo tipo de paginas web

Enlaces (10)

Organismos e instituciones

Organismos e instituciones

Enlaces (24)

Revistas Médicas

Revistas Médicas

Enlaces (20)

Sociedades Científicas

Sociedades Científicas

Enlaces (41)


Eventos

Curso Académico 2018-2019

Programa

Patrocinan
Ilustre Colegio de Médicos de Ourense
Contacto:
Secretaría del Colexio Oficial de Médicos de Ourense
Telf. 988 210 593

Colaboran
Deputacion de Ourense
Academia Médico Quirúrgica de Ourense
Juan XXIII, 19 - Entresuelo - 32003
Ourense
© Academia Médico Quirúrgica Ourense
Desarrollado por ACV Galaica